กก

LME series

กก
Type Inscribed circle diameter Dr Outer diameter D Whole length B M E F Fundamental load rating Fundamental static load rating Number of lines Z q G H
LME LME OP LME AJ Reference size Allowable tolerance Reference size Allowable tolerance Reference size Allowable tolerance C(N) Co(N)
LME-5 - LME-5AJ 5 0.008
0
12 0
-0.008
22 0
-0.2
14.5 11.5 1.1 69 147 4 - - 1
LME-8 - LME-8AJ 8 16 25 16.5 15.2 1.1 118 226 4 - - 1
LME-12 LME-12OP LME-12AJ 12 22 0
-0.009
32 22.9 21 1.3 265 500 4 78กใ 7.5 1.5
LME-16 LME-16OP LME-16AJ 16 0.009
-0.001
26 36 24.9 24.9 1.3 440 735 5 78กใ 10 1.5
LME-20 LME-20OP LME-20AJ 20 32 0
-0.011
45 31.5 30.3 1.6 610 1010 5 60กใ 10 2
LME-25 LME-25OP LME-25AJ 25 0.011
-0.001
40 58 0
-0.3
44.1 37.5 1.85 1000 1960 6 60กใ 12.5 2
LME-30 LME-30OP LME-30AJ 30 47 68 52.1 44.5 1.85 1400 2500 6 50กใ 12.5 2
LME-40 LME-40OP LME-40AJ 40 0.013
-0.002
62 0
-0.013
80 60.6 59 2.15 2225 4020 6 50กใ 16.8 3
LME-50 LME-50OP LME-50AJ 50 75 100 77.6 72 2.65 4120 7110 6 50กใ 21 3
LME-60 LME-60OP LME-60AJ 60 90 0
-0.015
125 0
-0.4
101.7 86.5 3.15 5690 8875 6 54กใ 27.2 3

                                                                                 BACK                           NEXT